Серии QUICKPOWER

Карад“ ООД представя за първи път в България уникална технология за утилитаризиране на остатъците при резитбата на лозарски и овощарски насаждения. Машината Quickpower на CAEB преработва клони с диаметър до 3,5 см в кръгли бали, които разтоварва в края на реда. Балопресата осигурява бързо и лесно изваждане на остатъците, като ги балира в компактна и удобна за превозване и съхранение форма. Възможно е и дълго запазване на балите без рискове от самозапалване или гнилостни процеси, както и използването им за висококалорично биогориво, директно или след преработка в пелети или брикети. Производителността на машината е 5 дка/час, позволяваща 1000 дка масиви да се обработват само с една машина.
Най-подходящ за нашите условия е моделът Quickpower 1230. Той е за редове с ширина над 160 см. и може да се окомплектова с всички възможни опции.

 

Данни от производителя – балопреса QUICKPOWER 1230:

Събрани бали за час (макс.): 50

Събрани бали за ден: 400

Събрани бали за декар: 10

Тегло на неизсъхнала бала (кг): 30

Тегло на изсъхнала бала (кг): 15

Oбобщена таблица

1230

930

730

Странични предпазващи пластини

v

v

v

Транспортьор на балите

О

О

-

Регулируеми транспортни колела

О

О

О

Хидравлично задвижвани четки

О

-

-

Събиращи вилици за каменисти почви

О

О

О

Хидравлична товареща система

О

-

-

Система за автоматично смазване

v

v

v

Брояч на балите

v

v

v

Регулатор за налягането при балиране

v

v

v

Защитно ротиращо устройство

v

v

v

Задвижван от ВОМ-а вал със съединител

v

v

v

Регулируеми дължини (3) при опаковане

v

v

v

Връзваща система със сизал

О

О

О

Контролен пулт със зумер

v

v

v

Система за автоматично натягане на веригата

v

v

v