Активни брани MASCHIO GASPARDO

Активните брани на MASCHIO GASPARDO  са проектирани да отговарят на изискванията на фермери, обработващи от съвсем малки до много големи площи.