Горски мулчери

Моделите OAK са с работна ширина до 250 см и раздробяват клони и дървета с диаметър до 30 см.